http://innsyn.nissedal.kommune.no/innsynNissedal/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=665

Saksliste var: 

  1. Fordeling av opplæringsmidlar
  2. Revidering av gåvereglement
  3. Referat- og drøftingssaker

Informasjon om AMU finn du her.