Den som registrerer fråvær i GAT må hugse å bruke rett fråværskode.