Etterkvart vil mykje av informasjonen på intranett bli lagt over i eit anna system som heiter Compilo, eit system for internkontroll, avviksmeldingar o.l.