Me takkar avtroppande hovedverneombod Torbjørg Johansen for fleire års god innsats som HVO, og me ynskjer samtidig Britt lykke til med ny oppgåve som HVO!

I Compilo kan de lese meir om vernetenesta: https://x01.ksx.no/system.php?item=10714&ok=z0g1m2btfvnd7yr