Dette gjeld og post til:

  • Fylkesadministrasjonen med alle sektorer og seksjoner
  • Vidaregåande skulane
  • Tannklinikkene
  • Vegadministrasjonen (Statens vegvesen)
  • Og andre verksemder som høyrer inn under fylkeskommunen frå 2020

Ny adressa:

Vestfold og Telemark fylkeskommune
Postboks 2844
3702 Skien

Nytt organisasjonsnummer 821 227 062